Svanemerket trykkeri


Trykksakene produseres på et svanemerket trykkeri. Når du velger et svanemerket
trykkeri velger du et trykkeri som bidrar til et renere miljø, et sunnere arbeidsmiljø
for de ansatte, og en renere fremtid for oss alle.

Strenge krav til svanemerket trykkeri
• Bruk av miljøriktig papir
• Bruk av vegetabilske trykkfarger
• Gjenbruk av trykksaker
• Minimering av avfall, herunder papir
• Bruk av bærekraftig energi
• Hensyn til det kjemiske arbeidsmiljøet

Miljømerket papir
Vi produserer utelukkende på miljømerket papir.
95 % av papiret vi benytter er svanemerket.
Resten har en tilsvarende EU-miljøstandard.